ارتباط با ما

فرم تماس

تماس با ما


دفتر تهران : 
تهران - شهرک قدس - بلوار دادمان - خیابان شفق - کوچه چشمه سار - پلاک 10 - طبقه 2 - واحد 4
021-88694329

دفتر بوشهر : 
بوشهر - میدان امام - خیابان جانبازان
ساختمان کشتیرانی - طبقه همکف - واحد 2
077-33557978

info@loico.ir
info@lianoffshoreco.com


تلفن های تماس :

021-88089170
021-88089171
021-88694329
077-33557978

دفتر بوشهر :
بوشهر - میدان امام - خیابان جانبازان
ساختمان کشتیرانی - طبقه همکف - واحد 2
دفتر تهران :
تهران - شهرک قدس - بلوار دادمان - خیابان شفق - کوچه چشمه سار- پلاک 10 - طبقه 2 - واحد 4