معرفی پروژه‌های انجام شده شرکت نواندیشان فراساحل لیان

تجربه ما در ارائه و اجرای پیچیده‌ترین پروژه‌ها با راه‌حل‌­های بهینه، دقیق و کارامد در صنعت نفت و گاز، این اطمینان را در کارفرمایان محترم ما ایجاد می‌کند که شرکت نواندیشان فراساحل لیان، می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای اجرای پروژه‌های بزرگ و پرچالش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باشد.

سال‌ها تجربه در اجرای پروژه‌های مختلف، منجر به برقراری روابط حرفه‌ای محترمانه و ارزشمند با بسیاری از شرکت‌های متخصص شده و سبب شده تا ما بتوانیم با هم فکری و تعامل با آنها، بروزترین خدمات و دانش فنی را در حوزه فعالیت­‌هایمان به کارفرمایان محترم ارائه کنیم. شرکت نواندیشان فراساحل لیان به داشتن چنین روابط و ارتباطاتی با شرکت‌های صنعتی توانمند در حوزه کاری خود افتخار می‌کند، و پیوسته در تلاش است تا به کمک آنها و یادگیری هرچه بیشتر دانش روز این صنعت، بهترین راه­‌حل­‌های فنی و اجرایی را با توجه به شرایط محلی، به کارفرمایان خود ارائه نماید. به همین دلیل است که وقتی کارفرمایان ما با چالشی در زمینه­‌های مهندسی، خرید، ساخت و نصب مواجه می‌­شوند، برای مشاوره به سراغ ما میآیند.

در ادامه به معرفی پروژه‌های انجام شده توسط شرکت نواندیشان فراساحل لیان با ما همراه باشید.

گزارش مصور پروژه‌های اجرا شده

1.تکمیل عملیات اجرایی ساخت و پیش راه اندازی فعالیت های پایپینگ ، مکانیک ، HVAC ، معماری و رنگ سکوی P4 رشادت در جزیره صدرا

2.پروژه نصب و پیش راه اندازی خطوط لوله و تجهیزات زیر زمینی پتروشیمی سینا در شهرک مکران چابهار​

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و خرید ، تامین متریال و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی عملیات احداث، نصب و پیش راه اندازی خطوط لوله و تجهیزات زیر زمینی (پایپینگ UG )  سایت مجتمع پتروشیمی سینا در شهرک پتروشیمی مکران چابهار

3. پروژه تزریق میعانات گازی به میدان نفتی سروش

انجام خدمات مهندسی پایه ، تفصیلی ،خرید و کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی ، تعمیرات اساسی تجهیزات موجود سکو ، کنترل کیفی و برنامه ریزی طرح تزریق میعانات گازی به میدان نفتی سروش

4. پروژه حفاظ‌بندی فاز 14B پارس جنوبی

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی عملیات حفاظ بندی سکوی B در فاز 14 پارس جنوبی

5. نصب سکوی SPD14B

انجام خدمات مهندسی تفصیلی ،کارگاهی حمل و نصب دریایی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی و عملیات دریایی نصب سکوی SPD14B همراه متعلقات مربوط به آن

6. نصب سه پایه فاز 14D و14B پارس جنوبی

انجام خدمات مهندسی تفصیلی ،کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی و عملیات نصب سه پایه، FSP Deck ، Flare Tower و Flare Tip های مربوط به پروژه های فاز 14D و14B میدان گازی پارس جنوبی

7. عملیات اجرایی Hook Up سکو های SPD14D و SPD14C

 انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی عملیات اجرایی Hook Up و پیش راه اندازی در بخش دریا برای سکو های SPD14D و SPD14C

8. عملیات اجرایی Hook Up پروژه SPD17B پارس جنوبی

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی عملیات اجرایی Hook Up، کمک به راه اندازی و استارت آپ در بخش پایپینگ ، مکانیک، HVAC ، سازه ، برق ، ابزار دقیق، مخابرات ، فعالیت های پیش راه اندازی و انجام کارهای باقی مانده ساخت دریا و همچنین نگهداری از تجهیزات و تاسیسات (Preservation) مربوط به پروژه SPD17B پارس جنوبی

9. آماده سازی سکوی مسکونی Q4

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی آماده سازی سکوی مسکونی Q4 پروژه رشادت جهت وزن کشی و انجام مهار بندی برروی بارج.

10. ساخت سکوی SPD24A

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی عملیات سازه ای، پایپینگ ، نصب تجهیزات و بخش معماری سکوی SPD24A میدان گازی پارس جنوبی

11. نصب سه پایه های فاز 14A و14C میدان گازی پارس جنوبی

انجام خدمات مهندسی تفصیلی ،کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی و عملیات نصب سه پایه، FSP Deck ، Flare Tower و Flare Tip های مربوط به پروژه های فاز 14A و14C میدان گازی پارس جنوبی

12. ساخت سکوی SPD14D

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی عملیات سازه ای، پایپینگ ، نصب تجهیزات و بخش معماری سکوی SPD14D میدان گازی پارس جنوبی.

13. نصب سکوی SPD17B میدان گازی پارس جنوبی

انجام خدمات مهندسی تفصیلی ،کارگاهی حمل و نصب دریایی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی و عملیات دریایی نصب سکوی SPD14D همراه متعلقات مربوط به آن در موقعیت نصب SPD17B

14. نصب سکوی SPD18B میدان گازی پارس جنوبی

انجام خدمات مهندسی تفصیلی ،کارگاهی حمل و نصب دریایی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی و عملیات دریایی نصب سکوی SPD18B.

15. ساخت و پیش راه اندازی سکوهای SPD18B، SPD17B و SPD14A&B

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی عملیات ساخت ، پایپینگ و پیش راه اندازی سکوهای SPD18B، SPD17B و SPD14A&B

16 نصب تجهیزات سکوهای SPD14A&B و SPD17B و SPD18B

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی نصب تجهیزات سکوهای SPD14A&B و تکمیل کارهای باقیمانده SPD17B و SPD18B

17. اجرای عملیات معماری سکوهای SPD18B، SPD17B و SPD14A&B.

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی عملیات معماری سکوهای SPD18B، SPD17B و SPD14A&B.

18. تامین نیروی انسانی نصب 5 عدد Top Side پارس جنوبی

 انجام کلیه فعالیت های ساخت ، جهت نصب 5 عدد Top Side ، پل ارتباطی ، مشعل( Flare Tower و Flare Tip) و متعلقات مربوط به میدان گازی پارس جنوبی.

19. اجرای بخش معماری سکوی مسکونی Q4 میدان رشادت

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی بخش معماری سکوی مسکونی Q4 مربوط به میدان رشادت

20. پروژه اجرای خط لوله جاسک

انجام خدمات مهندسی کارگاهی و خرید ، تامین متریال و کلیه فعالیت های اجرایی، کنترل کیفی و برنامه ریزی عملیات احداث خطوط لوله 36 اینچ پروژه پایانه نفتی جاسک